1/2" Drive Deep Metric 12pt Sockets

1/2" Drive Deep Metric 12pt Sockets
1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 10mm
$16.74  +GST
SKU: M120610-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 11mm
$16.86  +GST
SKU: M120611-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 12mm
$16.95  +GST
SKU: M120612-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 13mm
$16.95  +GST
SKU: M120613-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 14mm
$17.52  +GST
SKU: M120614-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 15mm
$17.60  +GST
SKU: M120615-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 16mm
$17.60  +GST
SKU: M120616-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 17mm
$17.83  +GST
SKU: M120617-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 18mm
$17.91  +GST
SKU: M120618-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 19mm
$17.91  +GST
SKU: M120619-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 20mm
$18.05  +GST
SKU: M120620-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 21mm
$18.09  +GST
SKU: M120621-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 22mm
$18.48  +GST
SKU: M120622-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 24mm
$19.53  +GST
SKU: M120624-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 27mm
$29.06  +GST
SKU: M120627-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 30mm
$33.12  +GST
SKU: M120630-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 32mm
$35.96  +GST
SKU: M120632-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 36mm
$41.62  +GST
SKU: M120636-C