1/2" Drive Deep Metric 12pt Sockets

1/2" Drive Deep Metric 12pt Sockets
1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 10mm
$15.99  +GST
SKU: M120610-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 11mm
$16.09  +GST
SKU: M120611-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 12mm
$16.19  +GST
SKU: M120612-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 13mm
$16.19  +GST
SKU: M120613-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 14mm
$16.74  +GST
SKU: M120614-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 15mm
$16.82  +GST
SKU: M120615-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 16mm
$16.82  +GST
SKU: M120616-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 17mm
$17.01  +GST
SKU: M120617-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 18mm
$17.12  +GST
SKU: M120618-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 19mm
$17.09  +GST
SKU: M120619-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 20mm
$17.21  +GST
SKU: M120620-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 21mm
$17.28  +GST
SKU: M120621-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 22mm
$17.64  +GST
SKU: M120622-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 24mm
$18.65  +GST
SKU: M120624-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 27mm
$27.77  +GST
SKU: M120627-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 30mm
$31.63  +GST
SKU: M120630-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 32mm
$34.31  +GST
SKU: M120632-C

1/2" Drive Deep Metric 12 Point Socket 36mm
$39.72  +GST
SKU: M120636-C