3/8" Drive Deep Metric Sockets

3/8" Drive Deep Metric Sockets
3/8" Drive Deep Metric Socket 7mm
$8.62  +GST
SKU: M380607-C

3/8" Drive Deep Metric Socket 8mm
$8.62  +GST
SKU: M380608-C

3/8" Drive Deep Metric Socket 9mm
$8.62  +GST
SKU: M380609-C

3/8" Drive Deep Metric Socket 10mm
$8.62  +GST
SKU: M380610-C

3/8" Drive Deep Metric Socket 11mm
$8.62  +GST
SKU: M380611-C

3/8" Drive Deep Metric Socket 12mm
$9.03  +GST
SKU: M380612-C

3/8" Drive Deep Metric Socket 13mm
$9.03  +GST
SKU: M380613-C

3/8" Drive Deep Metric Socket 14mm
$9.57  +GST
SKU: M380614-C

$9.57  +GST
SKU: M380615-C

$10.78  +GST
SKU: M380616-C

$11.45  +GST
SKU: M380617-C

$11.86  +GST
SKU: M380618-C

$12.53  +GST
SKU: M380619-C

$13.68  +GST
SKU: M380620-C

$13.68  +GST
SKU: M380621-C

$14.55  +GST
SKU: M380622-C